Natáčíme filmy,
které si získaly celý svět.

Plníme sny a fantazie více než milionu dospělých. Jsme pražská filmová produkce a za pomoci nejmodernějších technologií a špičkového týmu vytváříme videa, která ve svém oboru nemají konkurenci.

Celá produkce pod jednou střechou

Předprodukční příprava

Ať už se jedná o tvorbu scénáře, výběr lokace, plánování samotné produkce nebo třeba správnou kalkulaci rozpočtu, díky pečlivé předprodukční přípravě máme vždy jistotu, že jsme ‚‚ready for action‘‘.

Scény, kostýmy a makeup

Nebojíme se k návrhům a realizaci scén přistupovat i neobvyklým způsobem a každé natáčení bereme jako výzvu. Zajistíme veškeré masky i kostýmy a ty, které není možné sehnat, ty si sami vyrobíme.

Zajištění herců

Žádný kvalitní film se neobejde bez skvělých herců, a proto si na jejich výběru dáváme velmi záležet. S herci i herečkami udržujeme dlouhodobé spolupráce, ale zároveň neustále hledáme nové talenty.

Štáb a technika

Pracujeme s vlastním týmem perfektně sehraných profesionálů, kteří za sebou mají více než stovky úspěšných natáčení. Používáme nejmodernější špičkovou techniku včetně dronů, mocap obleku nebo 3D skenerů.

Postprodukce

V naší postprodukci se tvoří opravdová kouzla. Specializujeme se na vizuální efekty i 3D animaci a uspokojíme i náročné diváky. Každý film odchází s připraveným propagačním materiálem, jako jsou bannery, trailery či plakáty.

Marketing a distribuce

Řídíme se základními pravidly 4P – product, price, place and promotion. Naši tvorbu umíme nejen vyprodukovat, ale zároveň velmi dobře prodat a jsme hrdí, že naše filmy znají lidé po celém světě.

Naše priority = naše přednosti

1

Moderní technologie bez kompromisů.

Inspiraci hledáme u velkých zahraničních produkcí a do kvalitního vybavení investujeme miliony. Držet krok s dobou pro nás znamená být vždy o krok napřed.

2

Kvalita oceněná na mezinárodních soutěžích.

Jsme držiteli několika ocenění na prestižních filmových soutěžích i festivalech a každý rok se těšíme z velkého množství dalších nominací.

3

Vlastní platformy pro sledování videí.

Všechny naše filmy jsou ke zhlédnutí na webových platformách, které vlastníme a sami vyvíjíme.

Používáme nejmodernější technologie

icon
DJI
icon
Sony Alpha
icon
Rokoko mocap suit
icon
Free Space Pro II
icon
Shining 3D EinScan H
icon
Adobe Premiere Pro
icon
Adobe After Effects
icon
Embergen
icon
Adobe Substance Painter
icon
Adobe Photoshop
icon
Cinema 4D
icon
Daz Studio
icon
Octane Renderer
icon
Unreal Engine
icon
Ableton

Perfektní místo pro práci

K práci používáme nejnovější vybavení.

U nás se nikdo nemusí bát, že zdědí pomalý počítač nebo rozvrzanou židli po bývalém kolegovi. Víme, že kvalitní pracovní vybavení je základ každé dobře odvedené práce, a proto na Apple technologiích nikdy nešetříme. A stejně tak nešetříme na kancelářích a užíváme si luxusní, vzdušné a moderně vybavené prostory komplexu AFI Vokovice na Praze 6.

Atmosféru tvoří skvělý tým

Nehrajeme si na jeden tým, my jsme jeden tým.

Naše struktura je spravedlivě vyrovnaná, nejsou tu nadřízení a podřízení, jsme jeden rovnocenný tým. Všichni fungujeme samostatně, ale zároveň neustále komunikujeme, aby každý věděl, na čem se aktuálně pracuje. Nejsme kolegové, jsme kamarádi, sportovci, rádi jíme, děláme si ze sebe legraci a rádi spolu trávíme čas.

Rozšiřujeme náš tým, chceš se k nám přidat?

Spolupracujeme

Chcete vědět víc? Pojďme se spojit

  Kliknutím na „Odeslat zprávu“ souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Easy Digital Services s.r.o.

  Rybná 716/24
  110 00 Praha 1
  Česká republika

  IČO: 07833253
  DIČ: CZ07833253

  Naše kanceláře

  AFI VOKOVICE
  Evropská 859/115A
  160 00 Praha 6

  team@easydigitalservices.com
  +420 222 201 127

  Soukromí
  Podmínky
  Kontakt
  Zásady ochrany osobních údajů

  Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) popisují, jakým způsobem jsou shromažďovány,  chráněny a používány osobní údaje („Osobní údaje“), které můžete poskytnout na webových  stránkách simplydigital.info („Webové stránky“ nebo „Služba“) a jakýchkoli souvisejících  produktech a službách (souhrnně „Služby“). Popisuje také možnosti, které máte k dispozici,  pokud jde o naše používání vašich osobních údajů, a způsob, jakým můžete k těmto údajům  přistupovat a aktualizovat je. Tyto Zásady jsou právně závaznou dohodou mezi vámi („Uživatel“,  „vy“ nebo „vaše“) a společností Simply Digital s.r.o. se sídlem Sokolovská 428/130, 186 00, Praha  8 – Karlín, Česká republika, IČ: 09139613 jako provozovatelem webových stránek („Provozovatel“,  „my“, „nás“ nebo „naše“). Přístupem na Webové stránky a Služby a jejich používáním potvrzujete,  že jste se seznámili s podmínkami těchto Zásad, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Tyto Zásady  se nevztahují na postupy společností, které nevlastníme ani neovládáme, ani na osoby, které  nezaměstnáváme ani neřídíme. 

  Automatické shromažďování informací  

  Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost údajů zákazníků, a proto uplatňujeme zásady zákazu  přihlašování. Můžeme zpracovávat pouze minimální množství údajů o uživatelích, a to pouze v  rozsahu nezbytně nutném pro údržbu webových stránek a služeb. Automaticky shromažďované  informace slouží pouze k identifikaci potenciálních případů zneužití a ke stanovení statistických  informací o používání a provozu Webových stránek a Služeb. Tyto statistické informace nejsou  jinak agregovány způsobem, který by umožnil identifikovat konkrétního uživatele systému. 

  Shromažďování osobních údajů 

  Na Webové stránky a Služby můžete přistupovat a používat je, aniž byste nám sdělili, kdo jste,  nebo prozradili jakékoli informace, podle kterých by vás někdo mohl identifikovat jako konkrétní,  identifikovatelnou osobu. Pokud však budete chtít využívat některé funkce na Webových  stránkách, můžete být požádáni o poskytnutí určitých osobních údajů (například vašeho jména a  e-mailové adresy). Při vyplňování jakýchkoli online formulářů na Webových stránkách přijímáme a  ukládáme veškeré informace, které nám vědomě poskytnete. V případě potřeby mohou tyto  informace zahrnovat kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, adresa atd. 

  Některé informace shromažďujeme přímo od vás prostřednictvím Webových stránek a Služeb.  Osobní údaje o vás však můžeme shromažďovat i z jiných zdrojů, například z veřejných databází a  od našich společných marketingových partnerů. Můžete se rozhodnout, že nám své Osobní údaje  neposkytnete, ale pak možná nebudete moci využívat některé funkce na Webových stránkách.  Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které informace jsou povinné, nás mohou kontaktovat. 

  Použití a zpracování shromážděných informací  

  Abychom vám mohli zpřístupnit Webové stránky a Služby nebo abychom splnili zákonnou  povinnost, musíme shromažďovat a používat určité Osobní údaje. Pokud nám neposkytnete  požadované informace, je možné, že vám nebudeme moci požadované produkty nebo služby  poskytnout. Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity k tomu,  abychom mohli Webové stránky a Služby provozovat a využívat.

  Zpracování vašich osobních údajů závisí na tom, jakým způsobem s Webovými stránkami a  Službami pracujete, kde se ve světě nacházíte a zda platí jedna z následujících možností: (i) jste  udělili souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů; to však neplatí, pokud zpracování Osobních  údajů podléhá kalifornskému zákonu o ochraně osobních údajů spotřebitelů nebo evropskému  zákonu o ochraně osobních údajů; (ii) poskytnutí informací je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi  a/nebo pro jakékoli její předsmluvní závazky; (iii) zpracování je nezbytné pro splnění právní  povinnosti, která se na vás vztahuje; (iv) zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve  veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která nám byla svěřena; (v) zpracování je nezbytné  pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana. 

   Upozorňujeme, že podle některých právních předpisů můžeme mít právo zpracovávat informace,  dokud proti takovému zpracování nevznesete námitku (odhlášením), aniž bychom se museli  spoléhat na souhlas nebo jiný z níže uvedených právních základů. V každém případě vám rádi  objasníme konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je  poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným  pro uzavření smlouvy. 

  Zpřístupnění informací  

   V závislosti na požadovaných službách nebo v případě, že je to nezbytné pro dokončení jakékoli  transakce nebo poskytnutí jakékoli služby, kterou jste si vyžádali, můžeme s vaším souhlasem  sdílet vaše údaje s našimi důvěryhodnými třetími stranami, které s námi spolupracují, s jakýmikoli  dalšími přidruženými a dceřinými společnostmi, na které se spoléháme, abychom vám pomohli při  provozu webových stránek a služeb, které máte k dispozici. Osobní údaje nesdílíme s  nepropojenými třetími stranami. Tito poskytovatelé služeb nejsou oprávněni používat ani  zveřejňovat vaše údaje s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k provádění služeb naším jménem  nebo k plnění zákonných požadavků. Vaše Osobní údaje můžeme pro tyto účely sdílet pouze s  třetími stranami, jejichž zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s našimi zásadami nebo  které souhlasí s tím, že budou dodržovat naše zásady týkající se Osobních údajů. Tyto třetí strany  dostávají Osobní údaje, které potřebují pouze k výkonu svých určených funkcí, a my je  neopravňujeme k tomu, aby používaly nebo zveřejňovaly Osobní údaje pro své vlastní  marketingové nebo jiné účely. 

  Uchovávání informací  

  Vaše Osobní údaje budeme uchovávat a používat po dobu nezbytnou k plnění našich zákonných  povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší  dobu uchovávání. Po aktualizaci nebo vymazání vašich Osobních údajů můžeme použít jakékoliv  souhrnné údaje odvozené z vašich Osobních údajů nebo do nich zahrnuté, ale ne způsobem,  který by vás osobně identifikoval. Po uplynutí doby uchovávání budou Osobní údaje vymazány.  Po uplynutí doby uchovávání proto nelze uplatnit právo na přístup, právo na výmaz, právo na  opravu a právo na přenositelnost údajů. 

  Přenos informací  

  V závislosti na místě, kde se nacházíte, může přenos údajů zahrnovat přenos a uložení vašich  údajů v jiné zemi, než je vaše země. Máte právo dozvědět se o právním základu předávání  informací do země mimo Evropskou unii nebo do jakékoli mezinárodní organizace, která se řídí  mezinárodním právem veřejným nebo je zřízena dvěma či více zeměmi, jako je například OSN, a o  bezpečnostních opatřeních, která jsme přijali k ochraně vašich informací. Pokud k takovému  přenosu dojde, můžete se dozvědět více informací v příslušných částech těchto Zásad nebo se na  nás obrátit s dotazem pomocí informací uvedených v sekci kontakty.

  Práva uživatelů 

  Můžete uplatnit určitá práva týkající se vašich informací, které zpracováváme. Máte zejména  následující práva: (i) máte právo odvolat souhlas v případě, že jste již dříve udělili souhlas se  zpracováním vašich informací; (ii) máte právo vznést námitku proti zpracování vašich informací,  pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě než na základě souhlasu; (iii) máte  právo dozvědět se, zda informace zpracováváme, získat informace týkající se určitých aspektů zpracování a získat kopii zpracovávaných informací; (iv) máte právo ověřit přesnost vašich  informací a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu; (v) za určitých okolností máte právo omezit  zpracování vašich informací, v takovém případě nebudeme vaše informace zpracovávat za jiným  účelem, než je jejich uložení; (vi) za určitých okolností máte právo požadovat, abychom vaše  osobní údaje vymazali; (vii) máte právo obdržet vaše informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, aby byly bez  překážek předány jinému správci. Toto ustanovení platí za předpokladu, že vaše údaje jsou  zpracovávány automatizovaně a že zpracování je založeno na vašem souhlasu, na smlouvě, jejíž jste součástí, nebo na jejích předsmluvních závazcích. 

  Právo vznést námitku proti zpracování  

  Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, která je nám  svěřena, nebo pro účely oprávněných zájmů, které sledujeme, můžete proti takovému zpracování  vznést námitku, a to tak, že uvedete důvod související s vaší konkrétní situací, který námitku  odůvodňuje. 

  Práva na ochranu údajů podle GDPR  

  Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu  údajů a cílem Provozovatele je přijmout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, změnit,  vymazat nebo omezit používání vašich osobních údajů. Pokud si přejete být informováni o tom,  jaké Osobní údaje o vás uchováváme, a pokud chcete, aby byly z našich systémů odstraněny,  kontaktujte nás. Za určitých okolností máte následující práva na ochranu osobních údajů: 

  – Máte právo požádat o přístup ke svým Osobním údajům, které uchováváme, a máte možnost  získat přístup ke svým Osobním údajům. 

  – Máte právo požadovat, abychom opravili jakékoli Osobní údaje, o kterých se domníváte, že jsou  nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili Osobní údaje, o kterých se domníváte,  že jsou neúplné. 

  – Máte právo požadovat vymazání vašich Osobních údajů za určitých podmínek uvedených v  těchto Zásadách. 

  – Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich Osobních údajů. – Máte právo požadovat omezení zpracování vašich Osobních údajů. Pokud omezíte zpracování  svých Osobních údajů, můžeme je uložit, ale nebudeme je dále zpracovávat. – Máte právo na poskytnutí kopie informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu. 

  – Máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud se Provozovatel při zpracování vašich  Osobních údajů spoléhal na váš souhlas. 

  Máte právo podat stížnost na naše shromažďování a používání vašich Osobních údajů u Úřadu  pro ochranu osobních údajů. Další informace získáte u místního úřadu pro ochranu osobních  údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

  Jak tato práva uplatnit  

  Veškeré žádosti o uplatnění vašich práv můžete směřovat na provozovatele prostřednictvím  kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Vezměte prosím na vědomí, že před odpovědí  na tyto žádosti vás můžeme požádat o ověření vaší totožnosti. Vaše žádost musí obsahovat  dostatečné informace, které nám umožní ověřit, že jste osoba, za kterou se vydáváte, nebo že jste  oprávněným zástupcem takové osoby. Musíte uvést dostatečné údaje, které nám umožní žádost  správně pochopit a odpovědět na ni. Na vaši žádost nemůžeme odpovědět ani vám poskytnout  Osobní údaje, pokud nejprve neověříme vaši totožnost nebo oprávnění podat takovou žádost a  nepotvrdíme, že se Osobní údaje týkají vás. 

  Ochrana osobních údajů dětí  

  Vědomě neshromažďujeme žádné Osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud jste mladší 18 let,  neposkytujte prosím prostřednictvím Webových stránek a Služeb žádné Osobní údaje.  Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby sledovali používání internetu svými dětmi a  pomohli prosazovat tyto Zásady tím, že své děti poučí, aby nikdy neposkytovaly Osobní údaje  prostřednictvím Webových stránek a Služeb bez jejich souhlasu. Pokud máte důvod se domnívat,  že nám dítě mladší 18 let poskytlo Osobní údaje prostřednictvím Webových stránek a Služeb,  kontaktujte nás. Abyste mohli ve své zemi udělit souhlas se zpracováním svých Osobních údajů,  musí vám být rovněž alespoň 16 let (v některých zemích můžeme povolit, aby tak vaším jménem  učinil váš rodič nebo opatrovník). 

  Funkce Nesledovat  

  Některé prohlížeče obsahují funkci Nesledovat, která signalizuje navštíveným webovým stránkám,  že si nepřejete, aby byla vaše online aktivita sledována. Sledování není totéž jako používání nebo  shromažďování informací v souvislosti s webovou stránkou. Pro tyto účely se sledováním rozumí  shromažďování osobně identifikovatelných informací od spotřebitelů, kteří používají nebo  navštěvují webové stránky nebo online služby, když se v průběhu času pohybují na různých  webových stránkách. Webové stránky a služby nesledují své návštěvníky v čase a na webových  stránkách třetích stran. Některé weby třetích stran však mohou sledovat vaše aktivity při  prohlížení, když vám zobrazují obsah, což jim umožňuje přizpůsobit to, co vám prezentují. 

  Odkazy na další zdroje  

  Webové stránky a služby obsahují odkazy na jiné zdroje, které nejsou v našem vlastnictví ani pod  naší kontrolou. Upozorňujeme, že nejsme odpovědní za postupy ochrany osobních údajů těchto  jiných zdrojů nebo třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si při opuštění Webových stránek a  Služeb dávali pozor a přečetli si prohlášení o ochraně osobních údajů každého zdroje, který může  shromažďovat Osobní údaje. 

  Zabezpečení informací  

  Informace, které nám poskytnete, zabezpečujeme na počítačových serverech v kontrolovaném a  zabezpečeném prostředí, chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním.  Udržujeme přiměřená administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření ve snaze chránit  Osobní údaje, které má pod kontrolou a v péči, před neoprávněným přístupem, použitím, úpravou  

  a zveřejněním. Nelze však zaručit žádný přenos dat přes internet nebo bezdrátovou síť. Proto, i  když se snažíme vaše Osobní údaje chránit, berete na vědomí, že (i) existují omezení bezpečnosti  a ochrany soukromí na internetu, která jsou mimo naši kontrolu; (ii) bezpečnost, integritu a  soukromí všech informací a dat vyměňovaných mezi vámi a Webovými stránkami a Službami 

  nelze zaručit; a (iii) jakékoli takové informace a data mohou být při přenosu zobrazeny nebo  narušeny třetí stranou, a to i přes veškerou snahu. 

  Porušení ochrany údajů 

  V případě, že zjistíme, že bezpečnost Webových stránek a Služeb byla narušena nebo že Osobní  údaje uživatelů byly zpřístupněny nesouvisejícím třetím stranám v důsledku vnější činnosti, mimo  jiné včetně bezpečnostních útoků nebo podvodů, vyhrazujeme si právo přijmout přiměřeně vhodná opatření, mimo jiné včetně vyšetřování a podávání zpráv, jakož i oznámení orgánům  činným v trestním řízení a spolupráce s nimi. V případě narušení bezpečnosti údajů vynaložíme  přiměřené úsilí, abychom informovali dotčené osoby, pokud se domníváme, že v důsledku  narušení bezpečnosti existuje přiměřené riziko poškození uživatele, nebo pokud je oznámení jinak  vyžadováno zákonem. V takovém případě zveřejníme oznámení na webových stránkách. 

  Změny a úpravy  

  Vyhrazujeme si právo tyto Zásady nebo jejich podmínky týkající se Webových stránek a Služeb  čas od času upravit podle našeho uvážení a budeme vás informovat o všech podstatných  změnách způsobu, jakým nakládáme s Osobními údaji. Pokud tak učiníme, změníme datum  aktualizace v dolní části této stránky. Oznámení vám můžeme podle našeho uvážení poskytnout i  jinými způsoby, například prostřednictvím kontaktních údajů, které jste nám poskytli. Jakákoli  aktualizovaná verze těchto Zásad vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění revidovaných Zásad,  pokud není uvedeno jinak. Vaše další používání Webových stránek a Služeb po datu účinnosti  revidovaných Zásad (nebo po jiném aktu, který bude v té době specifikován) bude představovat  váš souhlas s těmito změnami. Bez vašeho souhlasu však nebudeme vaše Osobní údaje používat  způsobem, který se podstatně liší od toho, co bylo uvedeno v době, kdy byly vaše Osobní údaje  shromážděny. 

  Přijetí těchto zásad  

  Potvrzujete, že jste si tyto zásady přečetli a souhlasíte se všemi jejich podmínkami. Přístupem na  Webové stránky a Služby a jejich používáním souhlasíte s tím, že se budete těmito Zásadami řídit.  Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek těchto Zásad, nejste oprávněni k přístupu na  Webové stránky a Služby ani k jejich používání. 

  Kontaktní informace  

  Pokud nás chcete kontaktovat, abyste se dozvěděli více o těchto Zásadách, nebo nás chcete  kontaktovat v jakékoli záležitosti týkající se individuálních práv a vašich osobních údajů, můžete  zaslat e-mail na adresu hello@simplydigital.info. 

  Tento dokument byl naposledy aktualizován 12. dubna 2022.

  Podmínky užití stránek

  Tyto smluvní podmínky („Smlouva“) stanoví všeobecné podmínky používání webových stránek  simplydigital.info („Webové stránky“ nebo „Služba“) a všech souvisejících produktů a služeb  (souhrnně „Služby“). Tato Smlouva je právně závazná mezi Vámi („Uživatel“, „Vy“ nebo „Váš“) a  společností Simply Digital s.r.o. se sídlem Sokolovská 428/130, 186 00, Praha 8 – Karlín, Česká  republika, IČ: 09139613 jako provozovatelem Webových stránek („Provozovatel“, „my“, „nás“  nebo „naše“). Přístupem na Webové stránky a Služby a jejich používáním potvrzujete, že jste si  tuto Smlouvu přečetli, porozuměli jste jí a souhlasíte s jejími podmínkami. Pokud tuto smlouvu  uzavíráte jménem podniku nebo jiné právnické osoby, prohlašujete, že jste oprávněni zavázat  takovou osobu k této smlouvě, a v takovém případě se výrazy „uživatel“, „vy“ nebo „váš“ vztahují  na takovou osobu. Pokud takové oprávnění nemáte nebo pokud nesouhlasíte s podmínkami této  smlouvy, nesmíte tuto smlouvu přijmout a nesmíte přistupovat na webové stránky a služby a  používat je. Berete na vědomí, že tato Smlouva je smlouvou mezi vámi a Provozovatelem,  přestože je elektronická a není vámi fyzicky podepsána, a řídí se jí vaše používání Webových  stránek a Služeb. 

  Odkazy na další zdroje  

  Ačkoli Webové stránky a Služby mohou odkazovat na jiné zdroje (např. webové stránky, mobilní  aplikace atd.), neznamená to přímo ani nepřímo, že bychom jakýkoli odkazovaný zdroj  schvalovali, sdružovali, sponzorovali, podporovali nebo s ním byli spojeni, pokud to není výslovně uvedeno v tomto dokumentu. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení a neručíme za  nabídky jakýchkoli podniků nebo jednotlivců nebo za obsah jejich zdrojů. Nepřebíráme žádnou  odpovědnost za činnost, produkty, služby a obsah jiných třetích stran. Měli byste se pečlivě seznámit s právními prohlášeními a dalšími podmínkami používání jakéhokoli zdroje, ke kterému  získáte přístup prostřednictvím odkazu na webových stránkách a službách. Odkazování na  jakékoli jiné zdroje mimo webovou stránku je na vaše vlastní riziko. 

  Zakázaná použití  

  Kromě dalších podmínek uvedených ve Smlouvě je vám zakázáno používat Webové stránky a  Služby nebo Obsah: (a) k jakémukoli nezákonnému účelu; (b) k nabádání ostatních k provádění  nebo účasti na jakýchkoli nezákonných činech; (c) k porušování jakýchkoli mezinárodních,  federálních, provinčních nebo státních předpisů, pravidel, zákonů nebo místních nařízení; (d)  porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví  jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat,  zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického  původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) předkládat nepravdivé nebo  zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz webových stránek a  služeb, produktů a služeb třetích stran nebo internetu; (h) rozesílat spam, phish, spider, crawl  nebo scrape; (i) za jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelem; nebo (j) narušovat nebo  obcházet bezpečnostní prvky Webových stránek a služeb, produktů a služeb třetích stran nebo  internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Webových stránek a Služeb v případě porušení některého ze zakázaných způsobů použití.

  Omezení odpovědnosti  

  V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nebude Provozovatel, jeho  přidružené společnosti, ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, dodavatelé nebo  poskytovatelé licencí v žádném případě odpovědní žádné osobě za jakékoli nepřímé, náhodné,  zvláštní, sankční, krycí nebo následné škody (včetně, ale bez omezení, škod za ušlý zisk, příjmy,  tržby, dobrou pověst, používání obsahu, dopad na podnikání, přerušení podnikání, ztrátu  očekávaných úspor, ztrátu obchodní příležitosti), ať už byly způsobeny jakkoli, na základě jakékoli  teorie odpovědnosti, včetně, mimo jiné, smlouvy, deliktu, záruky, porušení zákonné povinnosti,  nedbalosti nebo jinak, a to i v případě, že odpovědná strana byla upozorněna na možnost vzniku  takových škod nebo mohla takové škody předvídat. V maximálním rozsahu povoleném platnými  právními předpisy bude celková odpovědnost provozovatele a jeho přidružených společností,  vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů a poskytovatelů licencí v souvislosti  se službami omezena na částku vyšší než jeden dolar nebo jakoukoli částku, kterou jste  provozovateli skutečně zaplatili v hotovosti za předchozí období jednoho měsíce před první  událostí nebo příhodou, která vedla ke vzniku takové odpovědnosti. Omezení a vyloučení se  uplatní také v případě, že vám tento prostředek nápravy plně nekompenzuje ztráty nebo neplní  svůj základní účel. 

  Změny a dodatky  

  Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tuto smlouvu nebo její podmínky týkající se webových  stránek a služeb, a to s účinností od okamžiku zveřejnění aktualizované verze této smlouvy na  webových stránkách. Pokud tak učiníme, změníme datum aktualizace v dolní části této stránky.  Pokračování v používání Webových stránek a Služeb po takových změnách znamená váš souhlas  s těmito změnami. 

  Přijetí těchto podmínek  

  Potvrzujete, že jste si tuto Smlouvu přečetli a souhlasíte se všemi jejími podmínkami. Přístupem  na Webové stránky a Služby a jejich používáním souhlasíte s tím, že se budete touto Smlouvou  řídit. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek této smlouvy, nejste oprávněni k přístupu na  webové stránky a služby ani k jejich používání. 

  Kontaktní informace  

  Pokud nás chcete kontaktovat, abyste se dozvěděli více o této Smlouvě, nebo nás chcete  kontaktovat v jakékoli záležitosti s ní související, můžete nám poslat e-mail na adresu  hello@simlydigital.info. 

  Tento dokument byl naposledy aktualizován 12. dubna 2022.